תקנון זה מסדיר את הסכם העבודה והיחסים בינך כלקוח לבין 2BWebsite או בעליה (להלן "החברה") המספקים את השירות. הוראות התקנון יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין 2BWebsite או בעליה.

מסירת תשלום ל 2BWebsite או לבעליה עבור השירותים המוצעים על ידה מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה כולם ובשלמותם, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או יבוצעו באתר זה ובכל שירות ואתר שהוקם/ניתן ע"י החברה. 

2BWebsite שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים המופיעים בתקנון זה מחייבים ותקפים עבור כלל הלקוחות מרגע פרסומם באתר.

 1. השירות המסופק ע"י 2BWebsite: פיתוח, אחסון ותחזוקה (תשתית) של אתר תדמית/חנות אינטרנט בסיסיים בהתאם לדרישות הלקוח.
 2. אתר אינטרנט בסיסי כולל: עיצוב, שפה אחת (עברית/אנגלית וכו), כתובת אימייל, תמיכה בדפדפנים: IE, FireFox, Chrome, תמיכה באנדרואיד ו- iOS, והעלאה ראשונית של תכנים לאתר.
 3. בתמורה לשירות הנ"ל ישלם הלקוח סכום חד פעמי ובנוסף תשלום חודשי קבוע לטובת תחזוקה חודשית שוטפת של התשתית. פיתוח האתר יחל עם קבלת התשלומים.
 4. תהליך עבודה:​​
  א.     הלקוח יספק עד שבוע ממועד תחילת פיתוח האתר את כל הדרישות/הוראות/מפרט/תיאור מפורטים של צרכיו והאתר המבוקש בכתב. ​
  ב.     הלקוח יספק עד שבועיים ממועד תחילת פיתוח האתר את התכנים לאתר בפורמט excel או word (תכנים מעל 50 עמודים חייבים להימסר בקובץ excel בלבד). התכנים שיסופקו במסגרת זמן זו יחשבו "כהעלאה ראשונית" ויועלו לאתר ע"י 2BWebsite (לא כולל מוצרים עבור חנות אינטרנטית).​
  ג.     לאחר פיתוח ראשוני של האתר, 2BWebsite תודיע ללקוח כי האתר מוכן לבדיקתו (קרי: האתר נמסר ללקוח). במהלך שבועיים מרגע שהאתר נמסר ללקוח, הלקוח יבדוק את האתר ויעדכן את 2BWebsite בדבר באגים ו/או שינויים ושיפורים בהתאם לדרישות שמסר בסעיף 4א. 2BWebsite תיישם את הפידבק בהתאם ליכולות התשתית ואופי האתר בו בחר הלקוח ותעדכן את הלקוח. במהלך שבועיים אלו תנתן הדרכה ללקוח בדבר העלאת תכנים לאתר. לאחר שבועיים מרגע מסירת האתר ללקוח, כל בקשה לשינויים ו/או שיפורים (ובכלל זה הדרכות, יעוץ, תמיכה, העלאת/עדכון תכנים, שינוי בעיצוב, פיצ'רים וכד') יתומחרו בנפרד ואינם כלולים בהצעת המחיר שקיבל הלקוח.
 5. לאחר ההעלאה הראשונית של תכנים ע"י 2BWebsite, הלקוח יוכל להמשיך להעלות ולעדכן תכנים באתר. כל חומר (לרבות תמונות וכתבות) המתקבל/עולה/מעודכן מאת וע"י הלקוח הינו באחריות מלאה של הלקוח מבחינת זכויות יוצרים וכל סעיף חוקי כזה או אחר.​
  2BWebsite אינה נושאת באחריות על התכנים המוצגים באתר אשר הועלו/התקבלו/עודכנו ע"י הלקוח.
 6. הלקוח מתחייב לתשלום עבור תקופה של חצי שנה. לאחר מכן יוכל הלקוח להפסיק את השרות בהודעה ל 2BWebsite, ו 2BWebsite תפסיק לחייבו ותוריד את האתר. אתר הלקוח יהיה זמין כל עוד מתקבל עבורו התשלום החודשי באופן מלא ובז​מן.
 7. הצעת המחיר והשירות הניתן ע"י 2BWebsite הינם בכפוף לתקנון זה.
 8. פיצ'רים ויכולות שאינם מהווים אתר בסיסי יתומחרו בנפרד.
 9. 2BWebsite שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות בכל רגע נתון על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה 2BWebsite תפסיק לחייב את הלקוח עם הפסקת השירות.
 10. במידה וחל איחור בתשלום עבור האתר, הלקוח יחוייב בתעריף יומי כפול עבור כל יום איחור. זאת בכדי למנוע מצב ש 2BWebsite "רודפת" אחר הלקוח לקבלת תשלום. על מנת למנוע מקרים כאלו  2BWebsite ממליצה ותומכת בחיובי אשראי קבועים
 11. במידה והלקוח בחר לסיים את השירות עם 2BWebsite, לא יגבה ממנו תשלום בעבור תקופה נוספת מעבר לזו שכבר שילם ובתום התקופה עבורה שילם יורד האתר ולא יהיה זמין יותר. לא ינתן החזר כספי עבור תקופה או תשלומים שכבר שולמו.   
 12. 2BWebsite עובדת במתכונת של השכרה/ליסינג תפעולי - הלקוח משלם עלות נמוכה חד פעמית (בהשוואה לעלות פיתוח אתר) ועלות חודשית קבועה עבור אחסון האתר ותחזוקתו (למעט תכנים) כך שהוא מקבל אתר אינטרנט בעלות כוללת נמוכה וללא צורך לדאוג לתחזוקה התשתיתית השוטפת וללא התחייבות (למעט חצי שנה ראשונה), יחד עם זאת הבעלות על האתר (למעט התכנים) נשארת במלואה ובשלמותה של 2BWebsite.
  העלות החודשית הינה עבור אחסון ובעיקר תחזוקה שוטפת הכוללת עדכוני תוכנה, אבטחה, שרת ומסד נתונים ותיקוני באגים הנובעים מעדכונים אלו, זאת בדומה לליסינג תפעולי עבור רכב,  בו תשלום האחזקה החודשי מכסה טיפולי רכב שוטפים, תיקונים, ביטוח וכד'.
 13. העלות החודשית הקבועה יכולה להשתנות מעת לעת. 2BWebsite תעדכן את הלקוח טרם עליית המחיר. העלות החודשית לא תשתנה במהלך חצי השנה הראשונה לה מחוייב הלקוח. שינויים בעלות יתכנו בד"כ בהתאם לעלייה במחירי התחזוקה השוטפת, המדד וכד'. 
 14. 2bwebsite ו/או בעלייה ו/או ונסה מיטלמן אינם נושאים ולא ישאו בכל אחריות או נזק או תביעה אשר קשורים בתכני האתר ו/או בהתאמתו לכל חוק/תקנה. תכני האתר, התאמתו לחוקים ולתקנות והשימוש בו למטרות חוקיות בלבד הינן באחריות בלעדית ומלאה של הלקוח. 2bwebsite בונה את האתר בהתאם לדרישות הלקוח, מאחסנת אותו ומתחזקת את התשתית עליה הוא בנוי.